Aktuellt omsorg & hjälp

 • Att vara familjehem


  Att göra skillnad för ett barn som behöver ett nytt hem behöver inte innebära så stora förändringar för en familj. Men för ett barn i behov av en ny familj innebär det stor skillnad för barnets tryggh...

  Publicerad: 6 december 2019
 • Att vara kontaktfamilj


  Funderar du på att bli kontaktfamilj? En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för ett barn som behöver extra stöd och som avlastning för barnets föräldrar.

  Publicerad: 15 oktober 2019
 • Att vara kontaktperson


  Är du bra på att lyssna, uppmuntra och stötta? Då kan kontaktpersonsuppdraget passa dig. Kontaktpersoner behövs till ungdomar och vuxna, vilka behöver stöd och stimulans för att kunna ta till vara på ...

  Publicerad: 3 juni 2019
 • Personligare sommarjobb


  Vi söker dig som vill ha ett personligare sommarjobb. Hos oss på omsorgs- och socialförvaltningen möter du många olika individer, alla med sina egna behov och personligheter.

  Publicerad: 21 maj 2019
 • Omsorgs- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2018


  Ta gärna del av det arbete och den utveckling som skett på omsorgs- och socialförvaltningen under 2018. Vår kvalitetsberättelse speglar våra verksamheter och det gångna året.

  Publicerad: 29 april 2019
 • Att vara familjehem


  Att göra skillnad för ett barn som behöver ett nytt hem behöver inte innebära så stora förändringar för en familj. Men för ett barn i behov av en ny familj innebär det stor skillnad för barnets tryggh...

  Publicerad: 21 mars 2019