Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Särskilda behov, extra stöd

Elever kan behöva särskilda insatser och/eller anpassningar för att ges möjlighet att nå skolans kunskapskrav.

Extra anpassningar av undervisningen kan vara att en elev får extra hjälp och stöd med att komma igång med arbetet, tillgång till digital teknik med anpassade programvaror eller andra läromedel som passar elevens behov. Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga har rektor ansvar för att utreda om det finns behov av särskilt stöd som till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Vill du läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd se Skolverkets hemsida.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På varje skola finns elevhälsoteam där olika professioner arbetar tillsammans med att ta fram anpassningar och åtgärder för att hjälpa elever i skolan.

Även barn i förskolan kan behöva anpassningar och specialpedagogiskt stöd för att kunna lära, utvecklas och må bra. Detta kan ske genom samarbete med förskolans personal, specialpedagog, vårdnadshavare och BVC (barnavårdcentralen).

Kontakt

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se


Verksamhetschef för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se