Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Flicka som sitter i skolbänken och funderar

Utbildning & barnomsorg

Särskilda behov, extra stöd

Elever kan behöva särskilda insatser eller anpassningar för att ges möjlighet att nå skolans kunskapskrav. Ibland går det att anpassa den ordinarie undervisningen, och ibland finns behov av extra stöd.

Lärare försöker anpassa undervisningen till att passa alla elever. Anpassningar av undervisningen kan vara att en elev får extra hjälp och stöd med att komma igång med arbetet, tillgång till digital teknik med anpassade programvaror eller andra läromedel som passar elevens behov. Om det inte fungerar ska rektor ansvara för att utreda om det finns behov av särskilda stödinsatser, till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser eller enskild undervisning.

På varje skola finns elevhälsoteam där personal med olika kompetens arbetar tillsammans med att ta fram anpassningar och åtgärder för att hjälpa elever i skolan.

Även barn i förskolan kan ibland behöva anpassningar för att kunna lära, utvecklas och må bra. Ibland kan svårigheter lösas genom samarbete med vårdnadshavare och BVC (barnavårdcentralen), och ibland kan specialpedagogiska insatser sättas in.

Kontakt

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se


Verksamhetschef för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se