Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Ombyggnation av det biologiska reningsteget vid Mjölkulla

Infoga bild

Under tisdag till torsdag vecka 25 kommer takelement till de nya tankarna att levereras och monteras vilket innebär extra tung trafik på Backgatan och en något högre bullernivå.

Nästa stora leverans som påverkar framkomligheten ner mot reningsverket beräknas ske under vecka 32. Mer information kommer när vi vet säkert.

Ombyggnationen av det biologiska reningssteget går enligt plan och funktionen i det befintliga biologiska reningssteget är fortfarande intakt och gällande reningskrav uppfyllls.