Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett antal dagstidningar i ett tidningsställ.

NYHETER

Snart är det förbjudet att röka på allmänna platser utomhus

Måndag 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla. Då blir det förbjudet att röka på bland annat uteserveringar, utanför entréer, på lekplatser, perronger och busshållplatser.

Nya regler om rökförbud

Den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller nya regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Rökförbudet utvidgas till att omfatta även vissa allmänna platser utomhus – bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler till exempel butiker och köpcentrum, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger, busshållplatser och andra platser som allmänheten har tillträde till.

Lagen omfattar också elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Syftet med de nya bestämmelserna är framför allt att skydda barn, unga och andra personer med känsliga luftvägar.

Ägarens ansvar

Du som äger, driver eller disponerar över ett område utomhus ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Ta bort askkoppar och informera på skyltar. Informera även muntligen om någon röker trots förbudet. Om personen trots tillsägelse fortsätter att röka eller inte lämnar platsen efter tillsägelse kan polis eller ordningsvakt avlägsna personen.

Kommunen har ansvar för tillsyn hos de aktörer som berörs för att se till att rökförbudet efterlevs. Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet kan kommunen utfärda vite.
Den 1 juli införs också tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Även den som redan i dag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen.

Tobaksförsäljning i Mjölby kommun

Folkhäsomyndigheten om regler för tobaksvarorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En man som röker på en cigarett.