Läsårstider, lov & ledigheter

När är det skolstart? När börjar höstterminen eller vårterminen? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller studiedag? När är det skolavslutning och sommarlov? Här har vi samlat läsårstiderna (terminer) för kommunens grundskolor och gymnasiet.

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020

18 augusti - 18 december

Vårterminen 2021

7 januari - 11 juni

Lovdagar höstterminen 2020

Höstlov 26 oktober - 30 oktober

Lovdagar vårterminen 2021

Sportlov 22 februari - 26 februari
Påsklov 6 april - 9 april
Kristi Himmelsfärd 14 maj

Studiedagar höstterminen 2020

  • 17 augusti 2020 (förskolor och fritids stängda)
  • 1 oktober 2020 (grundskolan och gymnasieskolor stängda, förskolor och fritids öppna)
  • 2 oktober 2020 (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)

Studiedagar vårterminen 2021

  • 7 januari 2021 (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)
  • 15 mars 2021 (grundskolor och gymnasieskolor är stängda, förskolor och fritids öppna)
  • 12 maj 2021 (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)

Förskolor och fritids har öppet alla vardagar (med undantag för studiedagar), även då skolan har jullov och sommarlov. När det är få barn på plats, till exempel under sommarlov, kan flera förskolor/fritidshem gå ihop och bedriva verksamhet tillsammans.

Ledighet under terminer

Planeringsdagar i förskolan

Två dagar per termin har förskolan rätt att hålla stängt för planering och fortbildning. Dessa dagar håller en förskola öppet för att ta emot barn till vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna tillsyn själva. Förskolan drivs av vikarier den dagen.

Grundskolan

Grundskoleelever har skolplikt. Detta regelras i skollagen. Elever kan trots skolplikten få kortare ledigheter beviljade för enskilda angelägenheter, men längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl att göra så. Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Ansökan om ledighet beslutas av rektor.

Gymnasiet

Utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är frivillig, men elever som går där är skyldiga att delta i undervisningen. I gymnasieförordningen regleras att en elev i vissa fall kan befrias från undervisning för enskilda angelägenheter. Ledigheten ska prövas i varje enskilt fall. För mer information, kontakta lärare eller rektor på skolan.

Ansök om ledighet för grundskole- eller gymnasieelevPDF