Läsårstider, lov & ledigheter

När är det skolstart? När börjar höstterminen eller vårterminen? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller studiedag? När är det skolavslutning och sommarlov? Här har vi samlat läsårstiderna (terminer) för kommunens grundskolor och gymnasiet.

Läsårstider 2022/2023

Höstterminen 2022

16 augusti - 20 december

Vårterminen 2023

11 januari - 16 juni

Lovdagar höstterminen 2022

Höstlov 31 oktober- 4 november

Lovdagar vårterminen 2023

Sportlov 20 februari - 24 februari
Påsklov 11 april - 14 april
Kristi Himmelsfärd 19 maj
Nationaldag (klämdag) 5 juni

Studiedagar höstterminen 2022

  • 15 augusti (förskola och fritids stängda)
  • 6 oktober (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)
  • 7 oktober (grundskolor och gymnasieskolor är stängda)

Studiedagar vårterminen 2023

  • 11 januari (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)
  • 24 mars (grundskolor och gymnasieskolor är stängda)
  • 2 maj (alla förskolor, skolor och fritids är stängda)

Förskolor och fritids har öppet alla vardagar (med undantag för studiedagar), även då skolan har jullov och sommarlov. När det är få barn på plats, till exempel under sommarlov, kan flera förskolor/fritidshem gå ihop och bedriva verksamhet tillsammans.

Ledighet under terminer

Planeringsdagar i förskolan

Två dagar per termin har förskolan rätt att hålla stängt för planering och fortbildning. Dessa dagar håller en förskola öppet för att ta emot barn till vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna tillsyn själva. Förskolan drivs av vikarier den dagen.

Grundskolan

Grundskoleelever har skolplikt. Detta regelras i skollagen. Elever kan trots skolplikten få kortare ledigheter beviljade för enskilda angelägenheter, men längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl att göra så. Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Ansökan om ledighet beslutas av rektor.

Gymnasiet

Utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är frivillig, men elever som går där är skyldiga att delta i undervisningen. I gymnasieförordningen regleras att en elev i vissa fall kan befrias från undervisning för enskilda angelägenheter. Ledigheten ska prövas i varje enskilt fall. För mer information, kontakta lärare eller rektor på skolan.

Ansök om ledighet för grundskole- eller gymnasieelev Pdf, 301 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad