Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Boendemiljö, buller & luftkvalitet

Om vi ska kunna leva tillsammans i en god och säker miljö, krävs kunskap och att vi visar varandra hänsyn. Här kan du läsa om vad som gäller i Mjölby kommun för allt från radon och vedeldning till störande buller och oväsen.