Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd.

Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Trafikverket.

Ansökan inom Mjölby kommunPDF

Ansökan gällande fler kommuner, hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatu- och trafikingenjör

Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se