Parkering

Kommunen tar inte ut någon avgift för att parkera på det kommunala vägnätet. Du behöver heller inte p-skiva för att parkera. I Mjölby centrum finns cirka 1200 platser på allmän plats, ytterligare platser finns vid de större målpunkterna. Om du har ett funktionshinder kan du ansöka om ett parkeringstillstånd som ger dig rätt att parker på vissa anvisade platser.

Parkeringsavgifter

Om det inte finns någon skylt eller markering, eller om det inte råder någon generell parkeringsregel, får du parkera på båda sidor av gatan. På vardagar (utom dag före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 timmar i en följd.

Parkeringskarta för Mjölby centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I anslutning till E4:an/32:an, på Viringeområdet i Mjölby, finns också cirka 30 parkeringsplatser för samåkning, de kostar inte heller något att använda.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

I Mjölby centrum och på andra platser finns parkeringsplatser för rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor. De är belägna så att avståndet mellan parkeringsplats och målpunkt ska vara kort. Det går att få tillstånd för att parkera på dessa platser men det krävs läkarintyg.

Parkeringstillstånd

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta dig på egen hand, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder (PRH). För att bevilja ett parkeringstillstånd krävs att du har läkarintyg på att påfallande skäl föreligger.

Enbart svårigheter med att bära varukassar berättigar inte till tillstånd. Det krävs också särskilda skäl för tillstånd för den som inte själv kör bil.

Ansök om parkeringstillstånd via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver även fylla i en blankett för läkarutlåtandePDF

Om du ringer eller besöker Medborgarservice kan du få en vanlig pappersblankett. Medborgarservice kan också svara på frågor om parkeringstillstånd.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning med syfte att skapa trafiksäkerhet och god tillgänglighet för bland annat räddningstjänst, snöröjning och sandsopning. Parkeringsvakterna påtalar också för kommunen var eventuella skrotbilar finns. Kommunen kan då i sin tur besluta och verkställa flyttning. Även cyklar som stått längre än tre månader omhändertas.

Om du parkerar fel får du böta mellan 400 kronor och 1000 kronor beroende på hur grov den olovliga parkeringen är.

Husbilar

Vi har även ställplatser för husbilar, de finns vid Väderstad skola och på Skogssjöns camping. Trafikverket har ställplatser för husbilar vid sin rastplats Albacken.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11