Miljönämnden

Miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommuner vill verka för ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Nämndens verksamhet ska främja, stärka och säkerställa en god miljö och goda livsbetingelser för invånarna. Nämnden ser till att lagar och regler inom området följs, men vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljönämndens inriktningsmål är att grundstenarna i miljöbalken efterlevs:

  1. Hälsa och miljö ska skyddas,
  2. naturområden ska skyddas och bevaras,
  3. den biologiska mångfalden ska bevaras,
  4. en god hushållning av mark och vatten ska främjas,
  5. återanvändning och återvinning ska främjas.

ReglementePDF

Miljönämndens presidium

Ordförande
Ellinor Karlsson (S)

1:e vice ordförande
Monica Karlsson (S)

2:e vice ordförande
Lennart Karlsson (M)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se