Byggnads- och räddningsnämnden

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads-och landskapsmiljö. Nämnden ska också följa utvecklingen i kommunen och ta de initiativ som behövs när det gäller planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden prövar ansökningar om bygglov, marklov och rivningslov samt övervakar efterlevnaden av plan- och bygglagen och övrig speciallagstiftning.

ReglementePDF

Byggnads- och räddningsnämndens presidium

Ordförande
Anders Steen (C)

1:e vice ordförande
Kjell Gustafsson (S)

2:e vice ordförande
Per-Olof Lindelöf (M)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se


Nämndsekreterare

(Anne-Charlotte) Anna Selvin
Telefon: 0142-851 87

byggnad@mjolby