Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden.

Kommundirektör Dag Segrell

Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, medborgarservice, tillväxtkontoret och personalavdelningen.

Kontakt

Kommundirektör

Dag Segrell

Telefon: 0142-851 35

dag.segrell@mjolby.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef Maria Åhström

Avdelningen arbetar med budget- och ekonomistyrningsfrågor, bokslut, ekonomisk uppföljning, jämförelser med andra kommuner samt kassa- och kravhantering.

Andra viktiga uppgifter är systemförvaltning och stöd till förvaltningarna. Dessutom förväntas att avdelningen utvecklar ekonomiadministrationen innehållsmässigt och tekniskt. Avdelningen utför även ekonomiadministrativt arbete åt kommunens dotterbolag FAMI.

Kontakt

Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 0142-851 27

maria.ahstrom@mjolby.se

It-avdelningen

Mjölby kommuns it-avdelning ansvar för övergripande it-strategiska frågor för hela kommunen. It-avdelningens uppdrag är att kombinera hög kunskap inom informationsteknologi med kunskap om kommunal verksamhet för att utveckla it-frågorna i de olika förvaltningarna.

En annan viktig uppgift är strategisk utveckling till exempel när det gäller frågor kring informationsteknik och e-tjänster.

It-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens it-system, datanät, skoldatanät och telefonväxel.

Avdelningen ska också ge support till kommunens användare, verka för att höja it-kompetensen och stödja förvaltningarnas it-projekt.

It-chef Henrik Halvorsen

Kontakt

It-chef, Chief Information Officer

Henrik Halvorsen

Telefon: 0142-859 30

henrik.halvorsen@mjolby.se

El- och teleingenjör (Bredbandsfrågor)

Kenneth Hummelgren
Telefon: 0142-850 89

kenneth.hummelgren@mjolby.se


Telecomsamordnare

Per Rudin
Telefon: 0142-850 79

per.rudin@mjolby.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar med stöd till kommunens politiska organisation. Kontoret arbetar också för att för stödja och utveckla förvaltningarnas arbete med att uppfylla kommunens mål och vision.  

Vi ansvarar för:

 • Kansli för kommunstyrelse och kommunfullmäktige
 • Frågor om hållbar utveckling
 • Utredningsfrågor
 • Kommunikation och information
 • Administration av kommunens webbplatser
 • Trygghet och säkerhet
 • Nämndeadministration
 • Verksamhetsutveckling
Biträdande kommundirektör Carina Brofeldt

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Administratör

Ulla-Britt Gärd
Telefon: 0142-851 70

ulla-britt.gard@mjolby.se

 

Kontaktuppgifter till övriga medarbetare på kommunledningskontoret

Medborgarservice

Till enheten hör samhällsvägledarna på Medborgarservice, telefonväxel, post- och repro i stadhuset samt centralarkivet. Samhällsvägledarna arbetar bland annat med att:

 • informera om kommunen och dess verksamheter,
 • att handlägga färdtjänst,
 • att ordna fixartjänst,
 • att handlägga parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
 • bokning av lokaler,
 • bokning av borglig vigsel,
 • konsument- skuld- och budgetrådgivning,
 • ansökan om tillstånd för torghandel,
 • ansökan om lotteritillstånd.

Telefonväxeln handhar extern- och intern telefoni, post- och repro sköter bland annat interna tryck och posthanteringen inom kommunen.

Enhetschef Maria Karlsson

Kontakt

Enhetschef medborgarservice

Maria Karlsson

Telefon: 0142-850 68

maria.karlsson@mjolby.se

Personalavdelningen

Personalavdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och konsultativt arbete mot förvaltningarna med till exempel arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, förebyggande hälsoarbete, rehabilitering och kompetensutveckling.

Avdelningen handlägger också alla löner, till medarbetare och förtroendevalda och administrerar skatter, arbetsgivaravgifter, pensioner, avtalsförsäkringar och kontakter och redovisning till olika myndigheter. 

Personalchef Yvonne Stolt

Kontakt

Personalchef

Yvonne Stolt

Telefon: 0142-851 24

yvonne.stolt@mjolby.se

Tillväxtkontoret

Vi verkar genom dialog och samverkan för att Mjölby kommun ska kunna erbjuda företag ett så bra näringslivsklimat som möjligt. Här finns en företagslots som hjälper företagare med komplexa ärenden vid etablering/utbyggnad. Marknadsföring av kommunen, ofta i samverkan med andra offentliga aktörer och lokala företrädare från näringslivet, är en annan viktig uppgift. Kontoret ansvarar också för landsbygdsfrågor och kommunens turistinformation.

Marknadschef Eva Rådander

Kontakt

Marknadschef

Eva Rådander

Telefon: 0142-851 13

eva.radander@mjolby.se


Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare, företagslots

Mikael Agu, etableringar, Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson
Telefon: 0142 - 851 12
jonny.bertholdsson@mjolby.se


Marknadsstrateg

Åsa Elandersson, marknadsföring, analyser, projekt
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se


Turistsamordnare

Ingmari Karlsson
Telefon: 0142-850 03

turistbyran@mjolby.se


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström, landsbygdsfrågor, kommunens E4-skyltar
Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se