Fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i en stor anläggning istället för i många små värmepannor och värmepumpar. Fjärrvärme är ett bra val eftersom den till största delen produceras med miljövänliga energikällor. I vår kommun produceras fjärrvärmen av Mjölby Svartådalens Energiaktiebolag (MSE).

Miljövänligt och resurssnålt

På 1950-talet eldades värmeverken med olja, från början av 1980-talet har man stegvis gått över till  biobränsle, exempelvis energiskog eller spill från skogsavverkning. Biobränslen är förnyelsebara och bidrar inte till växthuseffekten vid förbränning. Idag produceras endast en liten del av fjärrvärmen med fossila bränslen. Fjärrvärmeverken tar också tillvara på lokala resurser, som till exempel spillvärme från industrin och energi från avfallsförbränning.

Effektiva fjärrvärmeverk medför mindre utsläpp av miljöförstörande ämnen till luften än pannor i enskilda fastigheter. Det bidrar till minskad klimatpåverkan och till att luften i svenska städer blivit mycket bättre.

Mjölby Svartådalens Energiaktiebolag om fjärrvärme Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Principer

I ett fjärrvärmeverk eldas bränslen som omvandlas till värmeenergi. Värmeenergi hettar upp fjärrvärme-vatten till mellan 70 och 120 grader, beroende på årstid och väder. Från värmeverket pumpas vattnet, under högt tryck, ut i fjärrvärmenätet som består av isolerade rörsystem nergrävda i marken.

Vattnet i fjärrvärmenätet når kundens fjärrvärmecentral där värmen växlas till två system, varmvatten till elementen och varmvatten till kranarna. Elementen (radiatorerna) ingår i ett slutet system där varmvattnet pumpas runt och värmer upp elementen kontinuerligt. Kranvattnet för exempelvis dusch och disk hämtas som färskvatten från vattenverk och leds genom värmeväxlaren där det värms upp.

Efter att ha gjort sitt i kundens fjärrvärmecentral leds det avkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till fjärrvärmeverket, för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Kranvattnet leds ut via avloppet.

Vad händer i huset?

När du installerar fjärrvärme som värmekälla i ditt hus ska en undercentral för fjärrvärme installeras. Den är ofta inte större än ett badrumsskåp och kan hängas på väggen eller ställas på golvet. Undercentralen placeras oftast i källaren, men kan även rymmas i till exempel en garderob i eller i garaget.

Om du konverterar från ett annat vattenburet uppvärmningssystem, ersätter fjärrvärmecentralen både din panna, eventuella bränsletank och din varmvattenberedare, det sparar mycket utrymme. Varmvattnet värms i en så kallad genomströmningsberedare, varmvattnet produceras när det behövs.

Fjärrvärmecentralen ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som inte är större än vanliga vatten-ledningar, det vill säga 15-20 millimeter vardera.

Vid övergång från exempelvis oljeeldning till fjärrvärme kan inneklimatet i huset påverkas. I många hus bidrar en varm skorstensstock till att hålla självdragsventilationen i gång. Med en egen panna hjälper också spillvärmen från pannan till att hålla källaren uppvärmd och därmed motverka fuktproblem. Vid installation av fjärrvärme kan spillvärmen från pannan ersättas med till exempel en extra radiator i pannrummet. Självdragsventilationen kan behöva förstärkas med en fläkt eller extra tilluftsventiler.

Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten är mycket hög. Om läckage skulle uppstå i fjärrvärmeledningen, med grönt vatten i marken eller vattenkranen, ring till din fjärrvärmeleverantör.

Många småhus har idag direktverkande elvärme som uppvärmningssystem. Även småhusägare har möjlighet att byta till fjärrvärme, men först efter att ha installerat ett vattenburet värmesystem.

Senast publicerad