Jämför verksamheter

Mjölby kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Vi mäter och jämför kommunens verksamheter med andra kommuners och då det är möjligt även med verksamheter i privat regi. Jämförelser med andra kommuner stimulerar till att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Du som kommuninvånare får en bild av vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

För att du ska kunna jämföra Mjölby kommuns service och resultat med andra kommuner har vi samlat länkar till dokument och rapporter här.

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Besök äldreguiden på socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 010-234 59 41

ann-christine.svensson@mjolby.se

Senast publicerad