Nöjdhet medborgarservice

November 2019 genomfördes en undersökning där personer som haft kontakt med Medborgarservice fick svara på fyra frågor om hur de upplevde den hjälp de fick. Sammanfattningsvis var de intervjuade väldigt nöjda med servicen på Medborgarservice.

  • Totalt svarade 36 personer på kundundersökningen.
  • 100 procent svarade att de tyckte det var mycket lätt att komma i kontakt med Medborgarservice.
  • 92 procent var nöjda med servicen/resultatet.
  • Bemötandet ansåg 97,2 procent av de svarande var mycket bra.
  • Det sammanfattande betyget på kontakten med Medborgarservice gav 92 procent högsta betyg.
  • De intervjuade fick även möjligheten att lämna sina egna kommentarer.

Läs hela resultatet av undersökningen

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Kontakt

Enhetschef Medborgarservice

Maria Karlsson
Telefon: 0142-850 68

maria.karlsson@mjolby.se