Kvalitetsdeklarationer

En kvalitetsdeklaration är ett "kvitto" där brukare, politiker och tjänstepersoner skriftligen blir överens om vad som gäller för en kommunal tjänst. Kvalitetsdeklarationer visar vad du som kund kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Ladda ned Mjölby kommuns kvalitetsdeklarationer för utskrift.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.