Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Överklaga beslut, insyn och rättssäkerhet

Som medborgare har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Rättigheten baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt. Det innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga.

Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

Besluten kan fattas på olika nivåer:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelse
  • nämnder
  • enskilda politiker
  • tjänstemän