Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 20 mars

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 20 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerarare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Bowling/aktivitetshall i GallerianPDF

4. Effektiviseringsuppdraget – slutrapport – till KFPDF

5. Översyn av modell för resursfördelningssystem - förslag till revideringPDF

6. Årsredovisning 2018, ink kommunmål - till KFPDF

7. Budgetuppföljning 2018-12-31 - till KFPDF

8. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag - till KFPDF

9. Redovisning av besvarade medborgarförslag - till KFPDF

10. Utvärdering av utbildningsdagarna för förtroendevaldaPDF

11. Dialog med Bostadsbolaget - till KF

12. Uppföljningsdialog med MSE - till KF

13. Uppföljningsdialog med MKN - till KF

14. Uppföljningsdialog med FAMI - till KF

15. Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - information om lämnat yttrande

16. Kallelse till årsstämma i Nyköping-Östgötalänken AB, 2019-03-29

17. Byte av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Anmälan av protokoll från personalutskott

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Meddelande/skrivelser

22. Övriga frågor

23. Fördjupad översiktplan Mantorp, förslag till markanvändningskarta

24. Uppföljningsdialog med MKN - till KF