Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 13 februari

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 13 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerarare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian AB - svarPDF

4. Besök AMS

5. Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommunerPDF

6. Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i ÖstergötlandPDF

7. Upphandlingsorganisationen - informationPDF

8. Enledigan från Fairtrade Citys styrgruppPDF

9. Val av styrelserepresentant till Fairtrade City styrgruppPDF

10. Revisionsplan 2019 Mjölby kommun - till KFPDF

11.  Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

12. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Meddelande/skrivelser

15. Övriga frågor