Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärendenummer 12-2019
Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 26/4 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet TGE 183, en Nissan Primera från Parisvägen i Mantorp till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttningen skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt och fordonets registrerade ägare har skulder för obetalda felparkeringsavgifter.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.


Ärendenummer 52-2018
Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 26/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket KBE 769, en SAAB 9-3 från Lilla Vallgatan i Skänninge.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.


Ärendenummer 10-2019
Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 11/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket, vit Cabby utan registreringsskyltar som stått uppställd en längre tid på grönyta i anslutning till Väderkvarnsbacken i Skänninge.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.

Ärendenummer 8- 2019
Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 11/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket, mörkblå Volvo utan registreringsskyltar som stått uppställd en längre tid på grönyta i anslutning till Verkstadsvägen i Skänninge.

Enligt 6§ i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
"Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelsen om förflyttning skedde i enlighet med 5§, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5§ delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten" 

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.

Ärendenummer 7- 2019
Från Mjölby resecentrum till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby.
Flyttningen har verkställts den 12 februari 2019.
Skrotning genomförs efter den 12 maj 2019.
Två damcyklar och en herrcykel enligt nedan beskrivning.

En damcykel av fabrikat: Sjösala
Modell: Lysekil
Färg: Svart
Växlar: 3
Ramnummer: YA40308I06
Märkning: FALCK 45553071
Övrig beskrivning: Cyckelkorg, inget framhjul
Plats: Resecentrum
Datum: 2019-02-12

En damcykel av fabrikat: Fashonline
Modell:
Färg: Svart
Växlar: 5
Ramnummer: SC140271968
Märkning:
Övrig beskrivning: Gula och röda dekaler
Plats: Resecentrum
Datum: 2019-02-12

En herrcykel av fabrikat: WHITE MTB
Modell: Trainer Hybrid 700
Färg: Grå/svart
Växlar: 21
Ramnummer: WI7610035
Märkning: Solid
Övrig beskrivning: Inga hjul
Plats: Resecentrum
Datum: 2019-02-12

Förteckningen finns tillgänglig på service-  och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.
Då fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar
Enligt delegation
Gatuingenjör Mats Rydell

Ärendenummer 4- 2019
Från Kullabergsgatan - Svartån i Mjölby till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 21 januari 2019.
Skrotning genomförs efter den 21 april 2019.

1 damcykel av fabrikat:  Yosemite
Modell:  Comfort
Färg:  Svart
Växlar:  3
Ramnummer:  Ingen
Övrig beskrivning: Det mesta är trasigt på cykeln

Förteckningen finns tillgänglig på service-  och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.
Då fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar
Enligt delegation
Gatuingenjör Mats Rydell