Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärenden

Ärendenummer 49-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 13 november 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordon SAAB 9-5 med registreringsnummer TLU 739 från fastigheten Storgården 2, parkeringsplats vid Kapellgatan till särskild uppställningsplats på Hargsvägen 82. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 67-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 13 november 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Ford Focus med registreringsnummer UUH 445 från fastigheten Manligheten 6, parkeringsplats vid Lagmansgatan till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 63-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 13 november 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Ford Focus med registreringsnummer SDJ 653 från fastigheten Skänninge 3:1, parkeringsplats vid Skänninge IP vid Idrottsvägen till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 62-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 21 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Peugeot 307 med registreringsnummer TNZ 536 från fastigheten Högby 5:12 i Mjölby till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 64-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby, Burensköldsvägen, Smålandsvägen och Skattegårdsgatan till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 13 oktober 2020. Skrotning genomförs efter den 13 januari 2021.

1 damcykel, 1 herrcykel samt 1 MTB-cykel enligt bifogad förteckning.

Nishiki, dam, Blazer, blå, inga växlar, ramnummer WN56233S, övrig beskrivning SEC 10439335, Burensköldsvägen/ Smålandsvägen i Mjölby

Merida, herr, Sport, silver, 3 växlar, ramnummer M1JI80110, Burensköldsvägen 35

Crescent, MTB, Sport, mörkgrön, 24 växlar, QCO62265ON, Skattegårdsgatan

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 61-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Fiat med registreringsnummer TMW 671 från fastigheten Högby 5:12 i Mjölby till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 59-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak VW Golf med registreringsnummer PBE 548 från Trollegatan i Mjölby till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 58-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Fiat med registreringsnummer SNS 519 från Vetagatan i Mjölby till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 56-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Opel med registreringsnummer UJU 356 från grönyta vid korsningen Vetavägen-Vibyvägen i Mantorp till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 55-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Mitsubishi med registreringsnummer RWF 114 från Skänninge IP:s parkering på Idrottsvägen Skänninge till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, Gatuingenjör

Ärendenummer 54-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 8 oktober 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Volvo S40 med registreringsnummer RLM 500 från Egirs fastighet på Vintergatan 14 Mjölby till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 57-2020
Flyttning av fordn

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Från Mjölby, Lundbygatan, Kungshögaskolan, Resecentrum samt Svartån till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 3 september 2020. Skrotning genomförs efter den 3 december 2020.

3 damcyklar samt 1 barncykel enligt bifogad förteckning

Yosemite, damcykel, Single speed, svart, inga växlar, lila styre, Lundbygatan i Mjölby

Crescent, damcykel, Edge, gräddvit/ silver, 24 växlar, ramnummer WBR688468B, saknar framhjul, Resecentrum Mjölby

Yosemite, MTB barn, Fire, svart/ röd/ vit, 3 växlar, Svartån,

DBS, damcykel, Classic, Svart, 3 växlar, ramnummer O7NSW2225, fäste till barnsits finns, Kungshögaskolan

Förteckningen finns tillgänglig på Service- & Teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.
På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 50-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- o teknikförvaltningen den 21 augusti 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Toyota Corolla med registreringsnummer PJK 117 från Vifolkaskolans fastighet i Mantorp till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör