Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärenden

Ärendenummer 57-2020
Flyttning av fordn

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Från Mjölby, Lundbygatan, Kungshögaskolan, Resecentrum samt Svartån till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 3 september 2020. Skrotning genomförs efter den 3 december 2020.

3 damcyklar samt 1 barncykel enligt bifogad förteckning

Yosemite, damcykel, Single speed, svart, inga växlar, lila styre, Lundbygatan i Mjölby

Crescent, damcykel, Edge, gräddvit/ silver, 24 växlar, ramnummer WBR688468B, saknar framhjul, Resecentrum Mjölby

Yosemite, MTB barn, Fire, svart/ röd/ vit, 3 växlar, Svartån,

DBS, damcykel, Classic, Svart, 3 växlar, ramnummer O7NSW2225, fäste till barnsits finns, Kungshögaskolan

Förteckningen finns tillgänglig på Service- & Teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.
På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 50-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- o teknikförvaltningen den 21 augusti 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Toyota Corolla med registreringsnummer PJK 117 från Vifolkaskolans fastighet i Mantorp till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 46-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- o teknikförvaltningen den 27 juli 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Mitsubishi Carisma med registreringsnummer TCP 701 från Albacken fastighet Rasten 1 i Mjölby till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 37-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- o teknikförvaltningen den 27 juli 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonet VW Passat med finskt registreringsnummer KYK-733 från Högliden i Mjölby till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjörÄrendenummer 47-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Från Mjölby, Skänningevägen, Kanikegatan samt Mantorp resecentrum, till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby.

Flyttningen har verkställts den 6 juli 2020.

Skrotning genomförs efter den 6 oktober 2020.

1 herrcykel, 2 damcyklar samt 1 barncykel enligt bifogad förteckning.

Sjösala Herr Briggen Grå, Scott MTB/Barncykel Radical 160 Gul ramnummer S6KT0110, Monark Dam Classic Svart 7 växlar ramnummer H254-7 Barnsadel, Karhu Dam KA316 Vit 3växlar ramnummer YB51218924 Cykelkorg

Förteckningen finns tillgänglig på Service- & Teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar

Enligt delegation

Mats Rydell

Gatuingenjör

Ärendenummer 41-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 29 juni 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak en mörkblå högerstyrd BMW utan registreringsnummer från enskild väg vid Hydinge, Sya till Utterstad Bildemontering.
Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar eEnligt delegation
Mats Rydell gatuingenjör

Ärendenummer 44-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby, Kyrkogatan samt Mjölby, Prästgårdsliden till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 18 juni 2020. Skrotning genomförs efter den 29 september 2020.

2 damcyklar enligt bifogad förteckning.

Kalkhoff, dam, city classic, svart, 7 växlar, ramnummer H5721810, övrig beskrivning 6220621125
Cresent, dam, blå, ramnummer 3542890

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby. Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 39-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 13 maj 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Audi A6 med registreringsnummer UHS 249 från Väderkvarnsbacken i Skänninge till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 38-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby resecentrum, Bockarpsvägen, Ekgatan samt Kungshögaskolan till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 29 april 2020. Skrotning genomförs efter den 29 juli 2020.

3 damcyklar och 2 herrcyklar enligt bifogad förteckning.

Svenska Postkodcykeln, Dam, vit, tre växlar, ramnummer ML67328478, Resecentrum Yosemite, Herr, Distance, Blå, 21 växlar, Ramnummer WBTD11746G, Bockarpsvägen
Rex, Dam, Lyx, Röd, Inga växlar, Ramnummer 5610660, Ekgatan 
Yosemite, Dam, Ljusgrön, 3 växlar, Ramnummer 4169820, Kungshögaskolan
Rex, Herr, AllTerrain, Blå, 3 växlar, Kungshögaskolan

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.
Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell gatuingenjör


Ärendenummer 33- 2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 23 april 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Mitsubishi Galant med registreringsnummer TWY 069 från fastigheten Stridslyckan 4 i Mjölby. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell gatuingenjör

Ärendenummer 36-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cykel) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Gästisparken i Mjölby till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby.
Flyttningen har verkställts den 15 april 2020. Skrotning genomförs efter den 15 juli 2020.

1 damcykel enligt bifogad förteckning.

Kayoba, dam, modell Elegance, vit,3 växlar, under styret på ramen 18078

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt. På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation

Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 29-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 3 april 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak Mazda 6 med registreringsnummer UCM 633 från Väderkvarnsbacken i Skänninge till Utterstad Bildemontering. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 27-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 3 april 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonet SAAB 9-3 med registreringsnummer SUO 864 från Birgittagatan i Mjölby till uppställningsplats på Hargsvägen 82. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 23-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 3 april 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonet Renault Megane med registreringsnummer TNG 439 från fastigheten Valurnan 1 (parkering Kaniken) till uppställningsplats på Hargsvägen 82. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 21-2020
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 3 april 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonet SAAB 9-5 med registreringsnummer TUH 968 från Vintergatan i Mjölby till uppställningsplats på Hargsvägen 82. Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 35-2020
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cykel) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Gästisparken, Mjölby till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 2 april 2020. Skrotning genomförs efter den 2 juli 2020.

1 herrcykel enligt bifogad förteckning.

Scott, herrcykel, modell Peak, grå/lila/orange, 21 växlar, ramnummer SPA2648, troligt ramnummer är svårt att se,

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation
Mats Rydel, gatuingenjör