Barn och unga som jobbar

Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. Det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad.

Påfrestande arbeten

Exempel på fysiskt påfrestande arbete som kan vara farligt för en växande människa är bland annat tunga lyft, ensidigt upprepade arbetsuppgifter och arbete i miljöer med höga ljudnivåer eller vibrationer. Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter kan till exempel vara att ta hand om personer i kris eller utföra arbetsuppgifter som är för svåra eller för omfattande.

För både minderåriga och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För dig som är under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Reglerna är olika beroende på hur gammal den minderåriga är.

Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn under 13 år

Den som är under 13 år får inte arbeta, men vissa undantag finns som handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen utan andra anställda.

Exempel på mycket lätt och ofarligt arbete är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning samt rensning av trädgårdsland.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som är 13-15 år

Äldre barn får bara ha ett lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt.

Äldre barn får till exempel inte utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Äldre barn får heller aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak.

Äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila).

Under skolveckorna får äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. De får arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

Under skollov och praktik som är minst en vecka får äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka (minst 30 minuters lunch).

Ungdomar som är 16-17 år

Ungdomar får högst arbeta 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Ungdomar får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. De får inte utföra arbetsuppgifter som finns med i  bilaga 1 i dokumentet nedan  om inte undantagen är uppfyllda.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantagen är om arbetsuppgiften:

  • ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som är avsedd för undervisning
  • ingår i en handledarledd praktik för ungdomar
  • utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.