Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 12 december

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 12 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerarare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Verksamhetsplan - KSF 2019PDF

4. Internkontrollplan - KSF 2019PDF

5. Kalendarium för KS och KF 2019PDF

6. Detaljbudget - KSF 2019PDF

7. Mjölby kommuns ledningssystem - revideringPDF

8. Tilläggsanslag för Lundby industriområdePDF

9. Tilläggsanslag för Kungshöga förskolaPDF

10. Tilläggsanslag för MjölkullaPDF

11. Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisationPDF

12. Riktlinjer för rehabiliteringPDF

13. Chefers förutsättningarPDF

14. Bekräftelse av uppdrag som gruppledarePDF

15. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskottPDF

16. Val av ledamot och ersättare till länets integrationsrådPDF

17. Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf ABPDF

18. Arbetsordning kommunfullmäktige - revideringPDF

19. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Meddelande/skrivelser

22. Övriga frågor