Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Nyheter

Handlingar till kommunfullmäktige 18 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 18 december och börjar klockan 19.00.

Ordförandeklubba.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerare

 

2. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun -revidering PDF

 

3. Mjölby kommuns ledningssystem -revideringPDF

 

4. Chefers förutsättningarPDF

 

5. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019PDF

 

6. Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strål- skyddslagen avseende fasta avgifter för värmepumpar och köldmedierapporter -ändring av taxaPDF

 

7. Mjölkulla - begäran om tilläggsanslagPDF

 

8. Lundby industriområde - begäran om tilläggsanslagPDF

 

9. Kungshöga förskola -begäran om tilläggsanslag PDF

 

10. Småhustomter i skänninge - revidering av prisPDF

 

11. MSE - försäljning av aktier i utsikt bredbandPDF

 

12. Policy gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommunPDF

 

13. Avtal gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommunPDF

 

14. Policy för resor, transport och fordonPDF

 

15. Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisationPDF

 

16. Trygghetsarbete vid Mantorps station- svar på motionPDF

 

17. Skyndsamma åtgärder för avhjälpande brister ifråga om duschar och toaletter i skolor och idrottsanlägg- ningar - svar på motionPDF

 

18. Entlediganden och val

 

19. Inkomna medborgarförslag


- Vägbula vid EgebyskolanPDF

 

20. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

 

21. MeddelandenPDF