Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Nyheter

Tillsammans mot nätdroger

I samverkan med polis och handlare i Mjölby kommun samt länsstyrelsen i Östergötland har kommunen startat ett projekt som syftar till att motverka att droger köps och säljs via internet.

tillsammans mot nätdroger logo

Projektet startade tisdagen den 4 december då
post- och paketombud träffade representanter från kommunen, polisen och länsstyrelsen. Under mötet informerades ombuden om hur kommunen arbetar med Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak så kallade ANDT-frågor. Polisen informerade om det aktuella läget i kommunen och länsstyrelsen presenterade resultaten av den nyligen genomförda kartläggningen av narkotika i avlopp.

 

Idéen med projektet kommer från norrlandslänen där man arbetat enligt metoden sedan 2014 med goda resultat.

 

Målsättningen är att införa samma metod i Mjölby kommun.

 

Deltagare i projektet

ICA Supermarket
Time
Gulf i Mantorp

Postnord

Polisen

Länsstyrelsen i Östergötland

Mjölby kommun

 

Vill du veta mer om projektet och metoden?
Kontakta säkerhetssamordnare och projektledare
Roger Max, roger.max@mjolby.se
Telefon: 0142- 852 36