Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 14 november

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 14 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

 1. Val av justerarare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Medborgarförslag affärsverksamhet i Gallerian - svarPDF
 4. Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian - svarPDF
 5. Budget 2019-2021PDF
  PDF
 6. Bokslutsprognos per 31 oktober
  PDF
 7. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019PDF
 8. Fastställande av kommungemensamma internkontrollmoment för 2019PDF
  PDF
 9. Kartläggning - Östgötakommisionens rekommendationer för jämlik hälsaPDF
 10. Bildandet av Marstad naturreservat - svarPDF
  PDF
 11. Liberalerna - Motion om trygghetsarbete vid Mantorp stationPDF
 12. Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen avseende fasta avgifter för värmepumpar och köldmedierapporterPDF
 13. Redovisning av ej verkställda beslut 2018PDF
 14. Policy gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommunPDF
 15. Avtal gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommunPDF
 16. Riktlinjer gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommunPDF
 17. Strategiskt samråd från 2019PDF
 18. Avtal Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvårdPDF
 19. Yttrande över Mjölby kommuns egenkontroll för skydd mot olyckor 2018, Länsstyrelsen ÖstergötlandPDF
 20. Utbildning förtroendevaldaPDF
 21. Förslag till nya begravningsombudPDF
 22. Meddelande/skrivelser
 23. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet
 24. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
 25. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden
 26. Anmälan av delegationsbeslut