Student eller ny­utexaminerad

För dig som studerar till lärare, förskollärare, fritidspedagog eller något av de yrken som ingår i resursenhetens verksamhet, till exempel psykolog, specialpedagog eller socionom, så finns det möjligheter till anställning under studietiden. Är du nyutexaminerad lärare kan Mjölby kommun erbjuda dig ett introduktionsår som gör dig redo att lyckas i din yrkesroll.

Mjölby kommun har 14 skolor och över 20 förskolor. I takt med att kommunen växer bereds plats för att ta emot fler invånare i utbildningsnämndens verksamheter. Nya förskolor är under uppbyggnad, och utformningen av en ny grundskola i Mjölby tätort är under arbete. Är du student eller nyutexaminerad finns chans att vara med och lära av den erfarenhet som finns ute i våra förskolor och skolor, eller att vara med och forma arbetet vid nya förskolor och skolor. Mer information finns under flikarna i vänstermenyn.

Kontakt

Resursenhetschef

Malin Petersson

malin.petersson@mjolby.se

 

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin

karl-johan.sjodin@mjolby.se