Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nyheter bygga, bo och miljö

Här hittar du alla nyheter om bygga, bo och miljö.

 • Mjölby tätorts kulturmiljöer kartläggs under året  Mjölby kommun kommer under året titta närmare på kulturmiljön i Mjölby tätort. Det är Fredriksson arkitektkontor som fått uppdraget. Anledni...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Ekosystemtjänstanalys i Mjölby kommun  Som en del i arbetet att ta fram nya översiktsplaner har Mjölby kommun, som en av få kommuner i Sverige, gjort en kommunövergripande ekosyst...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Vad tycker näringslivet är viktigt?  I början av året bjöd Mjölby kommun in näringslivet till dialog om framtiden. Syftet med dialogen var att få idéer, tankar och synpunkter at...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Tomtköundersökning  Under våren 2020 har Mjölby kommun skickat ut en enkät till alla som står i kommunens tomtkö. Syftet är att få bättre kunskap om vilka önske...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Minecraft-tävling för Mjölbys grundskolor  Under vårterminen har Mjölby kommun arrangerat en Minecraft-tävling för Mjölby tätorts grundskoleelever. Tävlingen gick ut på att i grupp by...

  Publicerad: 2 juli 2020

Publicerad 28 augusti 2018