Följ kommunfullmäktige på Youtube

Här kan du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via Youtube eller i efterhand. Filmer från de senaste tre sammanträdena ser du på sidan, äldre filmer hittar du på Youtube.

Livesändningen sker via Youtubekontot Kommunfullmäktige Live Mjölby kommun.

Livesändning från kommunfullmäktige, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 27 april 2021

Ärende 2 till 4 - Årsredovisning, internkontroll, granskningsrapport.

Ärende 5 till 17 - Revision, redovisningar, tilläggsbudget, ägardirektiv med mera.

Kommunfullmäktige 30 mars 2021

Ärende 1 till 6 - Budgetuppföljning, avgiftsbefrielse, digitaliseringsstrategi, gemensam IT avdelning, avsiktsförklaring.

Ärende 7 - Interpellation

Ärende 7 till 10 - Interpellation avslut, motioner, val och meddelanden.

Kommunfullmäktige 16 februari 2021

Ärende 1 till 9

Äldre inspelningar från kommunfullmäktige

Äldre inspelade sändningar hittar du på Youtubekontot Mjölby kommun.

Se äldre inspelningar, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster