Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Filmer från kommunfullmäktige

Här finner du filmklipp från delar av kommunfullmäktiges sammanträden från och med mars 2018. Filmerna presenteras i ordningen så att senaste kommunfullmäktige ligger överst på sidan.

Kommunfullmäktige 22 oktober 2019

Ärende 3-8:

3. Bokslutsprognos per 31 augusti 2019

4. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2019 - augusti 2019

5. Besvarade medborgarförslag mars 2019 – augusti 2019

6. Sammanträdesplan 2020

7. Kalendarium och tidplan för budgetarbete 2020

8. Motion angående insynsplatser från Vänsterpartiet. 

Ärende 9: Information från revisionen

Ärende 10: Interpellation om nedskärningar i barnens skolmat

Ärende 11: Interpellation angående kostnader för IFO

Ärende 12-15

12. Inkomna medborgarförslag - Övergångsställe Väderstad - Ljusslinga på vattentornet.

13. Inkomna motioner och enkla frågor.

14. Entlediganden och val.

15. Meddelanden.

Kommunfullmäktige 24 september 2019

Ärende 2

Ärende 3-9: Granskning, medborgarförslag, interpellation, och enkla frågor

Kommunfullmäktige 27 augusti 2019

Ärende 2: Information från överförmyndaren

Ärende 7-9: Enkla frågor, val och meddelande

Kommunfullmäktige 21 maj 2019

Ärende 2: Klimatfrågan - information

Ärende 3 och 4: Justering målvärden samt förvärv Skorstenen 3

Ärende 5 och 6: Granskningar av revisionen

Ärende 7-11: Medborgarförslag, motion, enkel fråga, interpellationer, entlediganden och val samt meddelanden.

Kommunfullmäktige 23 april 2019

Ärende 10 och 11: Effektiviseringsuppdrag och resursfördelningssystem

Fortsättning på ärende 11

Ärende 12-18: Taxa, medborgarförslag, interpellation, enkla frågor, val och meddelanden.

Kommunfullmäktige 19 mars 2019

Ärende 2: Jordbrukets betydelse för Mjölby kommun

Ärende 3-5: Inköp av Hulje och detaljplan för del av Viby-Olofstorp

Ärende 6: Ägardirektiv

Ärende 7-8: Revisionsrapport och revisionsplan

Ärende 9-12: Medborgarförslag, enkel fråga, val och meddelanden

Kommunfullmäktige 20 november 2018

Ärende 3: Budget del 1

Ärende 3: Budget del 2 ( kommer snart allt publiceras här)

Ärende 4-13: Skattesats, revisorernas anslag, reglementen

Ärende 14-15: Delårsrapport

Ärende 16-19: Målstyrning, obesvarade motioner, medborgarförslag, förvärv fastigheten Näcken 7, serveringstillstånd

Ärende 20-24: Borgensförbindelse, borgensavgift, Vatten och avfall, svar på motioner

Ärende 25-44: Val

Ärende 45-47: Medborgarförslag, enkel fråga och meddelanden

Kommunfullmäktige 16 oktober 2018

Ärende 1: Parentation och val

Ärende 2: Valberedning och bokslutsprognos

Ärende 3: Interpellation, medborgarförslag, val

Kommunfullmäktige 28 augusti 2018

Ärende 2: Ung företagsamhet

Ärende 3: Arvodesbestämmelser

Ärende 4 till och med 9: Reglemente, bolagsordning, program för privata utförare, fastighetsregleringsavtal, bokslutsprognos.

Ärende 10 till och med 17: Kompetensförsörjning, motioner, medborgarförslag, val.

Kommunfullmäktige 12 juni 2018


Ärende 2 och 3 del 1

Ärende 2 och 3 del 2

Ärende 4 till och med 8

Kommunfullmäktiges sammanträde 22 maj 2018

Ärende 7

Ärende 8

Ärende 9-12

Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2018

Ärende 1 - 10

Ärende 11

Ärende 12

Ärende 13 - 18

Ärende 19 - 20

Kommunfullmäktiges sammanträde 20 mars 2018

Information om Bostadsbolagets affärsplan

Fairtrade City, svar på motion

Hygienutrymmen i skolor och idrottsanläggningar, svar på interpellation