Följ kommunfullmäktige på Youtube

Här kan du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via Youtube eller i efterhand. Filmer från de senaste tre månaders sammanträden kan ses nedan och äldre filmer ses på Youtube.

Kommunfullmäktige 9 juni 2020

Ärende 2 - Budget del 1

Ärende 2 och 3 - Budget del 2, investeringar

Ärende 4 - 7 - Revisorernas ramar, energi- och klimatstrategi, fastighetsreglering och köp Fall, Stockeby

Ärende 8 -16 Arvode, huvudreglemente, partistöd, medborgarförslag, val och meddelande

Kommunfullmäktige 24 mars 2020

Ärende 2 - Coronaviruset, information

Ärende 3 -5: Huvudreglemente, budgetuppföljning, detaljplan Häradsvallen

Ärende 6: Motion genomfartstrafik

Ärende 7 -12 Ägardirektiv, medborgarförslag, meddelanden

Kommunfullmäktige 11 februari 2020

Ärende 2-9: Reglementen, riktlinje för flaggning, interpellation, enkel fråga och medborgarförslag