Specialpedagogik

Specialpedagoger finns både som anställd personal på skolor, och de som jobbar centralt tillsammans med elevhälsans personal. De som organiseras centralt har en handledande roll som stöd för det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola och grundsärskola. De har även ett nära samarbete med pedagoger och logopeder som arbetar med tal, språk och kommunikation.

Specialpedagoger som är lokalt organiserade arbetar närmare eleverna och finns oftast med i de lokala tvärprofessionella elevhälsoteamen.

Specialpedagogerna kan

  • ge konsultation och handledning till personal
  • ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • ge råd om material och metoder utifrån aktuell forskning
  • arbeta med kompetensutveckling av personal
  • medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • samarbeta med interna och externa aktörer
  • observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Kontakt

Förskola

Anita Aspeqvist

Telefon: 0142-852 27

anita.aspeqvist@mjolby.se


Förskola

Maria Grundström
Telefon: 0142-366256
maria.grundstrom@mjolby.se


Förskola

Susanne Lund
Telefon: 0142-366257
susanne.lund@mjolby.se


Förskola

Jane Olovsson

Telefon: 0142-856 57
jane.olovsson@mjolby.se


Förskola

Malin Kirch

Telefon: 0142-851 39

malin.kirch@mjolby.se


Grundskola

Therése Öfverström

Telefon: 0142-366258
therese.ofverstrom@mjolby.se


Grundskola och särskola

Vakant


Verksamhetschef

Linda Hedlund
Telefon: 0142-852 47

linda.hedlund@mjolby.se