Flagga

Mjölby kommuns officiella flagga ser ut så här.

Kommunens officiella flagga.

För att vi ska ha enhetlig flaggning i kommunen finns "Riktlinjer för flaggning" beslutad av kommunfullmäktige. Du hittar de på Mint.