Markören

Mjölby kommuns grafiska dekorelement kallar vi markör. Mjölby kommun befinner sig i ständig utveckling. För att åskådliggöra detta kan man associera delar av markören till en kompass pil. Den visar en riktning framåt och uppåt och talar om vart vi är på väg. Detta symboliserar vår världsvana. Markören har också en rundare och mjukare del som symboliserar det nära och hemkära.

Formen har hög igenkänning och flexibilitet. Samtidigt som den är distinkt och karaktäristisk är den diskret i det avseende att den inte ”tar över” ett budskap som finns i anslutning till den.

Markören ska huvudsakligen användas med den röda primärfärgen men den finns också i våra sekundärfärger eller fylld med en bild och får då användas i marknadsföringsmaterial. Vit markör och ram av markören kan användas. Vit ram får endast kompletteras med vit text.

Markören fungerar också för att förstärka devisen Världsvan & Hemkär. Den får i dessa fall vara minst 22 millimeter i höjd/bredd. Markören ska ha en frizon så att den ej placeras kant i kant med bilden/sidan. Frizonen ska i huvudsak vara lika stor till höger som i underkant av markören.

Ladda ner markörer för webb och enklare trycksaker som görs i Word

Ladda ner markörer för tryck

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson

Telefon: 010-234 58 57
asa.elandersson@mjolby.se

 

Kommunikatör Maria Hedberg

maria.hedberg@mjolby.se
Telefon: 010-234 59 17

Senast publicerad