Profilfärger

Primärfärg: röd

Primärfärgen är vår huvudfärg och förstärker vår profil. Den är alltid dominerande i vår kommunikation och skapar god igenkänning. Vi har till exempel rött på visitkort, korrespondenskort, kommunens officiella flagga och i en del mallar i Word och Power-point. Primärfärgen tonas aldrig.

Röd
PMS 485 C
CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 204, 0, 0
Webb cc0000

Sekundärfärger: gul, vit, grå, grön, blå, lila

Sekundärfärgerna skapar flexibilitet och ger kommunikationen mer uttryck och liv. De används som accenter, till exempel i diagram där det behövs god kontrast till andra färgfält. Markör i sekundärfärg får användas i marknadsföringssyfte. Använd inte sekundärfärgerna som huvudfärg, de är ett komplement. 

Gul
PMS: 116 C
CMYK: 0, 14, 100, 0
RGB: 255, 214, 0
Webb: ffdb00

Vit
PMS: -
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
Webb; ffffff

Grå
PMS: Cool Grey 2
CMYK: 0, 0, 0, 15
RGB: 217, 217, 217
Webb: d9d9d9

Grön
PMS: 340 C
CMYK: 99, 0, 84, 0
RGB: 0, 153, 119
Webb: 009977

Blå
PMS: 2935
CMYK: 100, 52, 0, 0
RGB: 0,87,184
Webb: 0057b8

Lila
PMS: 2593C
CMYK: 66, 92, 0, 0
RGB: 132,50,155
Webb: 84329b

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson

Telefon: 010-234 58 57
asa.elandersson@mjolby.se


Kommunikatör Maria Hedberg

maria.hedberg@mjolby.se
Telefon: 010-234 59 17

Senast publicerad