Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro.

KOMMUN & POLITIK

Välkommen till Infobanken

Varje dag skapar vi tillsammans varumärket Mjölby kommun. Vi gör det genom det värde vi skapar för medborgarna, i skolor, på vårdboenden, på reningsverket, på kontor, i telefonväxeln och i alla andra kommunala verksamheter. Ett varumärke väcker förväntningar, associationer, känslor och skapar attityder. En del av varumärket är en grafisk profil som skapar igenkänning, genomslagskraft och tydlighet.

Att vi konsekvent ger uttryck för en gemensam visuell identitet stärker varumärket och dess attraktivitet. Den grafiska manualen för Mjölby kommun innehåller riktlinjer som omfattar alla förvaltningar och enheter inom kommunen.

Det är varje förvaltningschefs ansvar att se till att enhetligheten säkerställs. Marknadschefen, marknadsstrategen och kommunikatören vid kommunstyrelsens förvaltning är rådgivande när det gäller de grafiska riktlinjernas tillämpning.

Här kan du ladda ned "Grafisk manual för Mjölby kommun" för utskrift Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se


Kommunikatör

Karolina Hollén

Telefon: 010-234 60 35
karolina.hollen@mjolby.se