Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro.

KOMMUN & POLITIK

Välkommen till Infobanken

Varje dag formar vi tillsammans varumärket Mjölby kommun. Vi gör det genom det värde vi skapar för invånarna, i skolor, på vårdboenden, på reningsverket, i telefonväxeln och i alla andra kommunala verksamheter.

En annan del av varumärket är en tydlig grafisk profil; det ger möjlighet tillprofilering och positionering. Att vi konsekvent ger uttryck för en gemensam visuell identitet stärker kommunen och dess attraktivitet. Riktlinjerna omfattar alla förvaltningar och enheter inom kommunen.

Ett varumärke väcker förväntningar, associationer, känslor och skapar attityder. Varumärket kan vara avgörande för människors beslut och handlingar. Att skapa ett varumärke är ett långsiktigt arbete. Det vi gör och det vi säger måste gå hand i hand.

Det är varje förvaltningschefs ansvar att se till att enhetligheten säkerställs. Marknadschefen, marknadsstrategen och kommunikatören vid kommunstyrelsens förvaltning är rådgivande när det gäller de grafiska riktlinjernas tillämpning.

Ladda ned Grafiska riktlinjer för Mjölby kommunPDF

Kontakt

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
0142-858 57
asa.elandersson@mjolby.se