Vad gör jag om min brunn sinar?

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn.

Kortsiktiga lösningar

  • Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn.
  • Fråga en granne i närheten om hen kan hjälpa till och fylla på vatten i brunnen.
  • Hos service- och teknikförvaltningen, på Ramstadgatan 17 i Mjölby, kan du fylla på egna dunkar med vatten under vardagar klockan 7-16. Använd ringklockan vid grinden.
  • Det finns företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat. Det finns en viss risk att vattnet i brunnen blir grumligt eftersom det egentligen ska rinna till genom marken eller sprickor i berget och inte komma uppifrån, en annan risk är att vattnet läcker ut ur brunnen igen.

Vattenkvalitet och provtagning

För att vara säker på att få livsmedelskvalitet på vattnet så är det säkrast att använda sådant vatten som hämtats från till exempel Ramstadgatan.

Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.

Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. Exempel på sådana är Synlab eller Eurofins.

Långsiktiga lösningar

Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.

  • Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?  
    Kontakta Mjölby kommun på telefon 0142-857 48
  • Borra eller gräva ny brunn. Finspångs brunnsborrning, Rubenssons brunnsborrning och Motala brunnsborrning är exempel på företag som borrar brunnar.

Hämta vatten

På Ramstadgatan 17 i Mjölby kan du fylla på egna dunkar med vatten. De har öppet måndag- torsdag 7-16 och fredagar klockan 7- 13. Använd ringklockan vid grinden. Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära, exempelvis 25-litersdunkar.

Om du behöver större mängder ska du anlita en entreprenör. Du kan också köpa vatten genom Motala kommun i en så kallad vattenkiosk. De finns  på Delfinvägen i Motala, i Borensberg och i Vadstena. Du får då en faktura på det vatten som du har tagit ut.

För att få en nyckel kontaktar du:  

Motalas tekniska förvaltnings kundservice

Telefon: 0141-22 51 51

Frågor om vattensituationen?

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95
medborgarservice@mjolbyse