Avgifter för vård och omsorg

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Maxtaxan innebär att du som har insatser inom vård och omsorg betalar maximalt 2 125 kronor per månad för vård och service. Vid endast hemsjukvård är maxtaxan
400 kronor per månad.

Vad kostar vård och omsorg?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0- 2 125 kronor per månad. Avgifterna gäller från 1 mars 2021 till 28 februari 2022.

Prislista för tjänster och kost

Serviceinsatser

Städ, inköp och tvätt 386 kronor per månad

Omvårdnadsinsatser

Grundavgift i särskilt boende, 352 kronor per månad.

Hjälp vid enstaka tillfällen under veckan, 352 kronor per månad.

Hjälp två gånger per dygn, 591 kronor per månad.

Hjälp flera gånger per dygn, 823 kronor per månad.

Trygghetslarm, 198 kronor per månad.

Utredningsplats eller växelvård, 72 kronor per dygn (max 2 139 kronor per månad) 

Kost

Matdistribution, eget boende: 55 kronor per portion.

Kost vid utredningsplats eller växelvård: 113 kronor per dygn.

Kost i vårdboende: 3 390 kronor per månad.

Kost vid biståndsbedömd dagverksamhet: 69 kronor per dag.

Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet "Avgifter vård och omsorg 2021" som du kan ladda ner nedan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta handläggare på telefon:

010 -234 57 32 eller 010-234 62 89

Avgifter vård och omsorg 2021 Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för beräkning av avgifter Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för autogiro Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen