Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Digitala ansökningshandlingar

För att förenkla vår handläggning och förbättra servicen till dig som söker bygglov ser vi gärna att ni lämnar in er ansökan med tillhörande handlingar digitalt.

När du skickar in din ansökan finns det några saker som du behöver tänka på:

 • Välj rätt blankett för vad du vill göra (bygglov, anmälan eller förhandsbesked)
 • Blanketten fylls med fördel i digitalt, men måste skrivas ut för underskrift. Du får gärna skanna in den underskrivna ansökningsblanketten och skicka den digitalt.
 • Skicka om möjligt alla handlingar på en gång istället för vid flera tillfällen.
 • Om du kompletterar din ansökan med nya handlingar, ange vårt diarienummer i e-postrubriken.
 • Ansökan och handlingar som skickas in digitalt, skickas till byggnad@mjolby.se

För att vi ska kunna hantera dina handlingar ska filen

 • vara i pdf-format
 • vara skalenlig i sidformat A0-A4 och med rätt orientering (stående/liggande)
 • vara namngiven utifrån filens innehåll (till exempel ansökan.pdf, planritning.pdf)
 • inte vara ett dokument eller ritning som är fotograferat med kamera eller mobilkamera
 • endast innehålla en ritning eller handling.

Välkommen in med din ansökan!