Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Mjölby kommuns minnesgåva, konstverk/konsthantverk

Varje år ges kulturarbetare, hemmahörande i Mjölby kommun, möjligheten att lämna in förslag på nästa års minnesgåva. Gåvan tilldelas de medarbetare som avgår genom pensionering och som fullgjort 15 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun.

Detta innebär att det varje år blir en unik produkt som delas ut som minnesgåva.

Villkor

  • Kulturarbetaren ska vara mantalsskriven i Mjölby kommun och ha någon form av organisationstillhörighet eller registrerad firma.

  • Inskickade förslag ska innehålla dina kontaktuppgifter, en presentation av produkten, pris samt en bild eller skiss.

Riktlinjer

  • Vilken kulturarbetare som får möjlighet att göra minnesgåvan beslutas av tjänstemän på kommunstyrelsens förvaltning i samråd med kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemän. Kommunstyrelsens förvaltning kan utse annan kulturarbetare än sökande.

  • Ansökning av minnesgåva ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor och via tidningsannons en-två månader före ansökningstidens utgång.

  • Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för processen från planering fram till färdig produkt.

Kostnaden för gåvan får vara max fem procent av basbeloppet
(basbeloppet 2018 är 45 500 kronor).

Här kan du ta del av arbetsprocessen och bakgrunden för minnesgåvan. 

Vill du vara med?

Anmälan skickas till: Mjölby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 595 80 MJÖLBY


Kontakt

Kultur- och fritidsstrateg

Lotta Lindström

Telefon: 0142-851 03

kulturofritid@mjolby.se