Snöskottning och sandning

Trafikverket, kommunen och fastighetsägarna har gemensamt ansvar för halkbekäpning och snöröjning. Kommunen ska röja bort snön och halkbekämpa på körbanor, gång- och cykelbanor och kring kommunala fastigheter.

Det går dessvärre inte att åtgärda alla platser samtidigt. Någon får sin gata åtgärdad först och någon blir sist. Tyvärr går det inte heller att undvika att det ibland vallas upp snö framför till exempel garageinfarter. Vi hoppas att du har förståelse för problemen som kan uppstå när, och om, det blir väderomslag.

Väderprognoser för planering

För att kunna planera inför halkbekämpning och snöröjning köper kommunen detaljerade väderprognoser. Utifrån prognoserna bestämmer kommunens jourhavande arbetsledare om, när och i vilken utsträckning vi ska halkbekämpa och snöröja. Ofta är prognoserna riktiga, men ibland utvecklas inte vädret som vi trott. Och ibland sker väderomslag väldigt snabbt, och då kan det vara svårt för snöröjare och halkbekämpare att arbeta så snabbt som kommuninvånarna önskar.

Gång- och cykelvägar samt huvudgator prioriteras först

När snödjupet är ungefär fem centimeter börjar vi ploga. Först tar vi gång- och cykelvägar med utgångspunkt från respektive orts resecentrum till stora målpunkter, exempelvis arbetsplatser, skolor och förskolor. Infarter, genomfarter samt yttre ringleder saltas normalt vid halka. Om snödjupet börjar närma sig sju centimeter så startar vi upp snöröjningen på det övriga, mindre vägnätet. Halkbekämpning på det här vägnät utförs normalt inte i samma omfattning som på huvudgator och gång- och cykelvägar. Det mindre vägnätet halkbekämpas normalt med stenmaterial.

Parkera klokt

Det går mycket fortare att får bort snön om alla följer kommunens parkeringsbestämmelser.  I regel får man endast parkera på samma ställe i 24 timmar på vardagar, om inget annat anges på vägmärken. Parkeringsplatserna i centrum röjs normalt efter att snöröjningen av våra huvudgator är avklarade.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare ska röja bort snön, sanda gångbanor och det så kallade gångbaneutrymmet utanför fastigheten. Om gångbanorna blivit igenplogade på grund av stora snömängder upphör det ansvaret. En fastighetsägare får inte lägga snön som skottas bort på gator eller gångbanor. Det gäller även för bostadsrättsföreningar och andra hyreshusägare som kan få hantera stora mängder snö. En fastighetsägare ska också hålla tak fria från snö och is för att minimera risken att det ramlar ner och skadar någon.

Hämta sand gratis

Privata villaägare får hämta mindre mängder sand gratis för halkbekämpning av gångbanor. Du kan hämta sand på service- och teknikförvaltningens förråd på Ramstadsgatan 17 i Mjölby och vid förrådet på Bjälbogatan 22 i Skänninge. I Mantorp finns sand vid återvinningsstationen Trumpetarevägen-Västra Riksvägen.

Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen

Skotta bort snön ungefär två meter på var sida om din postlåda så brevbäraren kan leverera posten. Håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad. På de ställen där vi använder sidlastare för att tömma soporna är det extra viktigt att snövallar inte hindrar hämtningen.

Frågor om snö och halka

Under ordinarie arbetstid

Telefon: 0142-851 25


Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95


Kommunens växel

Telefon: 0142-850 00

Fråga efter snösvängen!


Utanför ordinarie arbetstid

Telefon: 0142-107 07