Praktik och arbetsträning

Praktik och arbetsträning ska leda till att personen får egen försörjning vilket i sin tur leder till att Mjölby kommun får minskat försörjningsstöd, ökade skatteintäkter och stadsbidrag. Mjölby kommun ansvarar för praktikanters försäkringar under praktiktiden.

Arbetsträning

Café Norrgården

Café Norrgården ligger i Norrgårdens Utbildningscentrum. Här får våra deltagare möjlighet att arbetsträna, praktisera eller ha en anställning med lönesubvention. Arbetet i caféet syftar till att stärka deltagarnas arbetsförmåga och ge arbetslivserfarenhet.

Kontakt

Frågor om praktik kontakta Medborgarservice.

Telefon: 010-234 50 00


Arbetsledare på Café Norrgården

Vera Frankova

Telefon: 010-234 51 96

vera.frankova@mjolby.se


Ordinarie öppettider:​ Vardagar klockan 8-15 (andra öppettider kan förekomma)

Besöksadress: Café Norrgården, Norrgårdens Utbildningscentrum Industrigatan 9

Postadress: Arbete och välfärd, 595 80 Mjölby

Senast publicerad