Bygglov24Plus

Ett bygglov kan vara en omfattande process, med mycket information att leta reda på själv och många regler att förhålla sig till. Men det kan också vara förvånansvärt enkelt om man börjar i rätt ände och får personlig service redan från början.

Träffa oss först!

Genom Bygglov24Plus kan du söka bygglov för enklare ärenden och få ett beslut inom cirka ett dygn. Första steget är att kontakta oss på Byggnadskontoret. Då kan vi boka en tid där du tillsammans med en av våra handläggare går igenom ditt ärende. Vi avgör då vad som ska ingå i just din ansökan och vilka handlingar du måste bifoga – en värdefull hjälp när du sedan ska fylla i din ansökan.

Nästa steg är att du lämnar in din ansökan till oss, ifylld och kompletterad utifrån det vi kommit överens om under ditt första möte med oss. Är din ansökan komplett och stämmer överens med gällande detaljplan, kan vi handlägga ditt bygglov på ca ett dygn och du kan hämta ditt bygglov hos oss senast kl. 16 dagen efter. Om din ansökan inte är komplett eller avviker från detaljplanen handläggs ditt ärende som ett vanligt bygglovsärende.

Vilka kan söka Bygglov24Plus?

Bygglov24Plus riktar sig till dig som söker bygglov för ett enklare ärende som t.ex. uterum, carport/garage, fasadändring eller annat ärende som inte kräver tekniskt samråd. Bygglov24Plus gäller bara för planlagda fastigheter och ärendet får inte avvika från detaljplanen. Även tillgänglighetskrav, skydd mot brandspridning mellan byggnader m.m. ska vara uppfyllda. Inom Bygglov24Plus kan vi inte handlägga ärenden som gäller kulturmiljöklassade hus, då dessa kräver en mer genomgående hand-
läggning och ofta en bedömning på plats. Sist men inte minst måste ditt byggprojekt passa både ditt hus och dess omgivning.

Detta innehåller en komplett ansökan

Bygglov24Plus börjar med ett personligt möte med oss, men det kan vara bra att redan innan ha koll på
vad en bygglovsansökan ska innehålla:

  • Måttsatt nybyggnadskarta/utdrag från primärkarta (ej äldre än två år)
  • Underskriven ansökan
  • Fasader, planer och sektion i skala 1:100
  • Teknisk beskrivning
  • Nytagna fotografier på befintlig byggnad
  • Färg, lika befintligt eller NCS-nummer (material- och kulörbeskrivning)

Bygglov24Plus – Steg för steg

  1. Boka tid med oss
  2. Träffa en handläggare
  3. Fyll i din ansökan hemma
  4. Lämna in komplett ansökan hos oss

Hämta ditt bygglov dagen efter!

Kontakt

Byggnadskontoret

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad