Vattenmätaravläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Det är Mjölby kommun som tillhandahåller mätaren och det är vi som ansvarar för flytt och byte av den. För att du ska få rätt belopp på din va-faktura är det viktigt att du läser av din vattenmätare. Det är även ett sätt att upptäcka dolda vattenläckor.

Du rapporterar själv in mätarställningen en gång om året, avläsningskort skickas ut varje höst.

För att snabbt upptäcka läckor är det bra om du tar för vana att regelbundet kontrollera mätarställningen, till exempel när du får fakturan.

Hur ska mätarställningen anges?

Du anger mätarställningen i hela kubikmeter (m3), utan eventuella nollor innan.

Bilderna nedan visar tre olika typer av vattenmätare.

Om du har en mätare som ser ut som på den övre bilden ska du ange alla siffror utan den inledande nollan. För mätaren på bilden i mitten ska enbart siffrorna i den svarta delen av räkneverket redovisas. På den nederstabilden visas en mätare där enbart de stora siffrorna skall redovisas.

Vattenmätare med en mätarställning som ska anges som 1845.

Vattenmätare med en mätarställning som ska anges som 1845.

Vattenmätare med en mätarställning som ska rapporteras som 999.

Vattenmätare med en mätarställning som ska rapporteras som 999.

Vattenmätare med en mätarställning som ska rapporteras som 122.

Fastighetsägaren ansvarar för all övrig installation runt omkring vattenmätaren, till exempel konsolen och avstängningsventilerna. Som fastighetsägare ansvarar du även för att vattenmätaren inte skadas. Den måste till exempel skyddas mot kyla så den inte fryser sönder.

Vart 10:e år ska de mindre vattenmätarna (de som sitter i en villa) bytas. Hur ofta olika mätare ska bytas styrs av lagstiftning. Inför bytet får du ett brev med en föreslagen tid. Om tiden inte passar hör du av dig till det telefonnummer som står i brevet.

För att vi ska kunna göra bytet av vattenmätaren så enkelt och säkert som möjligt är det viktigt att du inför mätarbytet kontrollerar din nuvarande installation. Följande saker ska kontrolleras:

- Vattenmätaren ska sitta i en vattenmätarkonsol.

- Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.

- Vattenmätaren ska vara lättillgänglig.

Vattenmätarkonsol

Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare. Konsol är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Vattenmätarbytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar då vattenmätaren sitter i en konsol.

Kontrollera dina avstängningsventiler

På var sida om vattenmätaren ska det sitta avstängningsventiler. Vid en vattenläcka i fastigheten är det viktigt att dessa fungerar. De måste även fungera vid vattenmätarbytet. Motionkör dessa med jämna mellanrum och kontrollera att de stänger helt.

Tillgänglig vattenmätare
Inför vattenmätarbytet ska inbyggda eller blockerade mätare göras åtkomliga för vår personal.

Spåra intern läcka

Om du misstänker att du har en läcka i din fastighet kan du felsöka genom att stänga av allt vatten i fastigheten. När du tittar på vattenmätaren ska den då stå still. Vissa vattenmätartyper har ett hjul som snurrar när vattnet passerar, en annan typ har pilar som rör sig. Om hjulet eller pilarna rör sig visar det att det någonstans i fastigheten finns en läcka.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se