Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden placerats i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Kontrollen utförs normalt i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till. Behovet av lägeskontroll dokumenteras i kontrollplanen. Sakkunnigintyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till bygglovenheten. Intyget ska redovisa om byggnadens läge i plan och i förekommande fall även i höjd, överensstämmer med bygglovet.

Om byggnadskontoret utför utstakningen reduceras avgiften med 50 %. Gäller om lägeskontrollen utförs inom 5 år efter utstakningen.

Så beställer du en lägeskontroll

Ska byggnadskontoret utföra lägeskontrollen görs beställningen hos kart -och mätningsenheten. Ska någon annan utföra lägeskontrollen anmäls detta till bygglovenheten. Utförare ska kunna uppvisa handlingar som bekräftar att personen uppfyller kraven för mätningsteknisk färdighet.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se