Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Sortering och återvinning

Som avfall räknas det som man ska göra sig av med. Hushållen ska lämna avfall på Hulje återvinningscentral eller på någon av återvinningsstationerna. Det som inte går att sortera lägger du i soppåsen hemma. Är du osäker på hur du ska sortera något, besök vår sorteringsguide.

Elavfall

Elektroniskt avfall är allt som har sladd eller batteri, lampor, lysrör samt kyl och frys. Elektroniskt avfall sorterar du i olika fraktioner på Hulje återvinningscentral. Elavfallet som du lämnar på Huljes återvinningscentral tas sedan omhand av El-kretsenlänk till annan webbplats.

Farligt avfall

Farligt avfall påverkar hälsa eller miljö på ett skadligt sätt. Det får aldrig slängas i soporna, blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Se till att det står tydligt vad det innehåller när du lämnar farligt avfall. Farligt avfall är till exempel färg, lim, nagellack och kemikalier. Överblivna läkemedel och kanyler lämnar du på apoteket.

Träavfall

Träavfallet ska vara rent och fritt från andra material. Spik, gångjärn och mindre beslag av metall behöver du inte ta bort. Impregnerat träavfall lämnar du i ett särskilt fack.

Trädgårdsavfall och ris

Trädgårdsavfall och ris ska till Hulje återvinningscentral i Mjölby eller till ristipparna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. I Mantorp hittar du ristippen vid Bleckhemsvägen. I Skänninge finns ristippen vid Axstadvägen, mittemot Vinkelgatan. I Väderstad hittar du ristippen på gamla idrottsplatsen.

Trädgårdsavfall är grenar som är max 2 centimeter i diametern, mossa, häckklipp och löv. Risavfall är grenar som större än 2 centimeter i diametern. Stubbar, grova stockar och virke får inte läggas på ristipparna. Krukor och säckar måste också vara borttagna.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

Läs mer om hur du sorterar förpackningar och tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pant

Du kan lämna dina pant- flaskor och burkar (både svenska och importerade) i våra blå pantkärl på Hulje återvinningscentral. Det går även bra att lämna in flaskor och burkar som är tillknycklade eller saknar etikett. Pengarna för panten går oavkortat till Barncancerfonden.

Latrin

Latrin från fritidshus hämtas av kommunen under sommaren. Vid hämtning ska behållaren förslutas och ställas ut på anvisad plats, oftast bredvid ditt avfallskärl. En ny latrintunna lämnas till dig. Tänk på att bara det som passerat genom kroppen och toapapper får hamna i latrinkärlet.

Du kan själv kompostera ditt latrin, men det finns några regler du måste följa. För mer information om kompostering av latrin se sidan om kompostering

Länkar