Kompostering

Ungefär hälften av allt vi slänger i soppåsen är organiskt avfall som kan förmultna. Genom kompostering kan avfallet vändas till en resurs i form av näringsrik jord. I komposten bryter mikroorganismer och maskar ned avfallet.

Kompostering av köksavfall

Alla som vill får kompostera köksavfall. Du behöver inget tillstånd, dock krävs att du gör en anmälan till miljönämnden om att du tänker kompostera köksavfall. Tänker du endast kompostera trädgårdsavfall får detta ske utan anmälan. För kompostering av hushållsavfall gäller att behållaren ska vara sluten och anpassad för året-runt-bruk.

Blankett för anmälan av kompost PDF

Du kan också hämta den på miljökontoret. Behandlingen av anmälan är gratis för mindre komposter.

Självklart gäller att all kompostering ska ske så att inga olägenheter för omgivningen uppstår, exempelvis dålig lukt eller att den drar till sig skadedjur. Inte nog med att du får en fin och näringsrik jord som kan användas i trädgården, du minskar också mängden avfall som annars hade hamnat i sopkärlet. Detta innebär att de som komposterar sitt köksavfall har möjlighet att få ett förlängt hämtningsintervall av hushållsavfallet, vilket medför att du får lägre kostnad.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se