Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Vatten, avlopp och slam

När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.

Har du svårt att hitta en särskild blankett i listan nedan kan du trycka Ctrl + F på ditt tangentbord för att få fram ett sökfält. Ange sedan ett ord i sökfältet så kommer det ordet markeras på sidan. Sökfältet visas oftast ovanför eller nedanför sidan du befinner dig på, men detta kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Blanketter


Beskrivning

Acrobat PDF

Anmälan/ansökan: Avloppsanläggning för 1-25 personer

Här anmäler eller ansöker du om inrättande, eller ändring av avloppsanordning för 1-25 personer

Ladda nedPDF

Anmälan/ansökan: Avloppsanläggning för 26-200 personer

Här anmäler eller ansöker du om inrättande, eller ändring av avloppsanordning för 26-200 personer

Ladda nedPDF

Anmälan: Flyttningsanmälan

Här anmäler du ägarbyte av vatten och avlopp vid flyttning

Ladda nedPDF

Ansökan: Slamavskiljare - uppehåll och tömning

Här ansöker du om uppehåll av slamtömning

Ladda nedPDF

Ansökan: Slam förlängt hämtningsintervall

Här ansöker du om förlängt intervall mellan slamtömning

Ladda nedPDF

Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avlopp

Här ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och anmäler renhållning/soptömning

Ladda nedPDF

Avtal/kvittens: Nyckel till vattenkiosk

Här kvitterar du ut nyckel till kommunens vattenkiosk, du debiteras för använd volym.

Ladda nedPDF

Samråd spridning av gödsel

Här samråder du om gödselspridning inom Högby vattenskyddsområde

Ladda nedPDF

Samråd upplag, väg, markarbete

Här samråder du om upplag, väg och markarbeten inom Högby vattenskyddsområde

Ladda nedPDF

Utförandeintyg med kontrollplan-markbaserad

Här lämnar du som anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för markbaserad

Ladda nedPDF

Utförandeintyg med kontrollplan-bioreningsverk

Här lämnar du som anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för bioreningsverk

Ladda nedPDF

Utförandeintyg med kontrollplan-minireningsverk

Här lämnar du som har anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för minireningsverk

Ladda nedPDF

Anmälan dagvatten

Här anmäler du inrättande av dagvattenanläggning

Ladda nedPDF