Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Avfall, renhållning, latrin och kompost

När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.

Har du svårt att hitta en särskild blankett i listan nedan kan du trycka Ctrl + F på ditt tangentbord för att få fram ett sökfält. Ange sedan ett ord i sökfältet så kommer det ordet markeras på sidan. Sökfältet visas oftast ovanför eller nedanför sidan du befinner dig på, men detta kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Eldning, dispens

Här ansöker du om dispens från förbud mot eldning inom detaljplanelagt område

Ladda nedPDF

Förlängt hämtningsintervall, ansökan

Här ansöker du om förlängt intervall mellan hämtningar av hushållsavfall

Ladda nedPDF

Installera förmultningsklosett samt eget omhändertagande av latrin, ansökan

Här ansöker du om tillstånd att installera förmultningsklosett eller liknande klosett samt eget omhändertagande av latrin

Ladda nedPDF

Kompost, anmälan

Här anmäler du kompostering av annat än trädgårdsavfall

Ladda nedPDF

Total befrielese från hämtning av hushållsavfall

Här ansöker du om total befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Ladda nedPDF

Uppehåll av hushållsavfall, ansökan

Här ansöker du om upphåll i hämtning av hushållsavfall

Ladda nedPDF

Vatten, avlopp och renhållning, ansökan/anmälan

Här ansöker du om att ansluta till Mjölby kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt anmäler renhållning och hämtning av hushållsavfall.

Ladda nedPDF