Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Anläggning och verksamhet

När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Här anmäler du ny verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen.

Ladda nedPDF

Förändring av miljöfarlig verksamhet

Här anmäler du ändring av verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen.

Ladda nedPDF

Anmälan om solarium/hälsoskydd

Här anmäler du verksamheter där hälsoskydd måste beaktas. Exempelvis: Akupunktur, badanläggning, fotvård, piercing, solarium, tatuering, undervisning etcetera.

Ladda nedPDF

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken

Här anmäler du om husbehovstäkt

Ladda nedPDF

Anmälan om förorening samt efterbehandling/avhjälpandeåtgärd


Ladda nedPDF

Information om driftstörning

Information om driftstörning

Ladda nedPDF

Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark

Här anmäler du om du vill uppodla på annan mark än jordbruksmark

Ladda nedPDF