Vilda djur

Vilda djur kan ibland ställa till problem när de exempelvis kommer in i trädgårdar eller bostäder.

Generellt är det bäst med förebyggande åtgärder för att slippa störning och skador från vilda djur. Ibland måste dock skyddsjakt på vilt bedrivas. Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) reglerar hur jakt och skyddsjakt bedrivs.

Enligt jaktlagen äger fastighetsägaren rätten till jakten. Inom tätbebyggt område krävs dessutom polistillstånd för att få avlossa skott. På kommunal mark är det kommunen som är markägare och därmed även äger rätten till jakt och skyddsjakt. I Mjölby kommun är det service- och teknikförvaltningen som är markförvaltare.

För vissa arter och situationer sker skyddsjakt endast på särskilt uppdrag av miljönämnden. Mjölby kommun har särskilda kommunskyttar som innehar polistillstånd för att kunna bedriva skyddsjakt inom tätbebyggt område.

Skyddsjakt av störande fåglar sker endast i undantagsfall, eftersom det sällan ger någon märkbar effekt. Förebyggande åtgärder, som gör platsen oattraktiv för fåglarna, ger däremot större skillnad. Det åligger fastighetsägaren att företa dessa åtgärder. När det gäller allmänna platser är det kommunen som har ansvaret.

Vid problem med vilda djur kontaktas mark- eller fastighetsägaren i det aktuella området. Gäller det kommunal mark kontakta service - och teknikkontoret via Medborgarservice, telefon 0142-859 95

Skadade eller döda djur

Hittar du skadade djur eller fåglar kan du kontakt polisen på telefon 114 14. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Vid akut fara för människor ska man som vanligt ringa 112

Information om vilda djur

Via nedanstående länkar finner du mer information om olika djur som ibland upplevs som störande när de kommer för nära människors boendemiljöer. I faktabladen kan du läsa om de olika arternas ekologi, vilka skador och störningar som ibland uppkommer, samt vilka förebyggande åtgärder som kan företas för att minska problemen.

FladdermusPDF

GrävlingPDF

Gråsparv och PilfinkPDF

HackspettPDF

KajorPDF

KanadagåsPDF

KattPDF

Kråkor och SkatorPDF

MinkarPDF

MåsPDF

OrmPDF

RådjurPDF

Råttor och mössPDF

Spansk skogssnigel och mördarsnigelPDF

TamduvaPDF

Vilda fåglar i stanPDF