Kungörelser

Enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) som började att gälla den 2 maj 2011 ska alla beslut om lov kungöras. Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar, www.bolagsverket.se/poit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Handlingarna i sin helhet finns tillgängliga på Byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se