Skyltarna vid E4, riksväg 32 och 50

Mjölby kommun äger två stora skyltar utmed E4:an vid kommungränsen och en skylt på riksväg 32 och en på riksvägarna 50.

Här är föreningar och organisationer välkomna att annonsera sina  evenemang som arrangeras i kommunen. Du bokar plats hos landsbygdssamordnare Annelie Ahlström på telefon 0142-859 03 eller
e-post annelie.ahlstrom@mjolby.se.

Föreningar betalar 200 kronor per dygn för de 4 skyltarna. Företag betalar 500 kronor per dygn för de 4 skyltarna.

Kontakt

Marknadschef

Eva Rådander
Telefon: 0142-851 13

eva.radander@mjolby.se


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se