Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Även önskade ljud som musik kan bli störande om ljudnivån är för hög. Buller är ett utbrett miljöproblem.

Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar tas hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt. Alltför höga ljudnivåer resulterar i skador på vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå kan ge symptom i form av stress, trötthet och olust.

I kommunen har en bullerkartläggning genomförts där ljudnivåer ifrån olika bullrande verksamheter utretts. För mer information om denna, kontakta miljökontoret.

För mer information se länkar: